Verslag van werkgroep Eindhoven-Kobane

zomer 2016-voorjaar 2018 in Eindhoven en zomer 2018 in Kobane

 

HÎVÎ BETEKENT HOOP

EN IS DE NAAM VAN EEN SCHOOL VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN NOORD-SYRIË 

VERSLAG VAN WERKGROEP EINDHOVEN~KOBANÊ

zomer 2016 – voorjaar 2018 in Eindhoven en zomer 2018 in Kobanê

HOE HET BEGON

In 2015 was ik tweemaal in Kobanê en zag hoe inwoners terugkeerden naar de ruïnes van hun woonplaats. Men voelde zich bevrijd van ISIS en Assad. En terwijl de oorlog nog lang niet voorbij was, werkten verschillende bevolkingsgroepen samen aan een betere toekomst voor alle kinderen. Sindsdien is ‘niets doen’ voor mij geen optie meer.

Vooral de veerkracht van de vrouwen heeft een onuitwisbare indruk gemaakt.

Zolang ik kan, zal ik bouwen aan een brug tussen Eindhoven en Kobanê.

Deze vrouwen verdienen onze steun. En ik wens voor de inwoners van Eindhoven dat ze iets kunnen ervaren van hun doorzettingsvermogen en idealen.

 

HÎVÎ BETEKENT HOOP

In september 2016 opende de vrouwenraad in Kobanê een schooltje voor gehandicapte kinderen. Onder het Assad regime was er niets voor deze kinderen. Ze komen zelden buiten. Ze beseffen dat ze hun familie tot last zijn en ervaren angst en spanning van de oorlog. De naam van de school is Hîvî, dit betekent Hoop. De vrouwen vragen: “geef geld voor onderwijs aan deze kinderen” en “vertel ons verhaal verder”.

 

Eindhoven~Kobanê ontving een lijst van eenvoudige benodigdheden; tafels, stoelen, educatief materiaal. Totale waarde ca. €10.000. Daarbij is er ook behoefte aan een enorm bedrag voor specifieke therapeutische hulpmiddelen en medische ingrepen.

 

ACTIEF IN EINDHOVEN SINDS 2016

Iets eerder was Eindhoven~Kobanê gestart als werkgroep van het Vredesburo, met een projectbeschrijving, een eigen Facebook pagina en ongeveer 5 vrijwilligers.

Onze eerste activiteit was een openbare maaltijd op het bordes van de Catharinakerk tijdens de jaarlijkse Vredesweek in september 2016.

 

Daarna waren we met foto’s, flyers, sjaaltjes voor de verkoop en een collectebus aanwezig bij allerlei lokale evenementen; buurtbijeenkomsten, buitenspeeldagen, verschillende kleurrijke festivals ed. Ik mocht praatjes houden bij Rotarians en kerkdiensten. De voortreffelijke koks in de werkgroep werden een aantal keren uitgenodigd om maaltijden te verzorgen.

Op eigen initiatief organiseerden we met hulp van velen een benefietconcert in mei 2017. Het prachtige muzikaal programma, de buitengewone akoestiek van de Catharinakerk en vooral de sfeer van solidariteit waar alle aanwezigen aan bijdroegen, maakten deze bijeenkomst tot een onvergetelijk hoogtepunt.

Bijzondere vermelding verdienen ook de volgende evenementen.

Naar aanleiding van een spreekbeurt over Kobanê organiseerde groep 8 van OBS Merlijn in Nieuw Vennep aan het eind van het schooljaar voor alle leerlingen en ouders een fantastische fancyfair ten bate van school Hîvî.

Na twee korte voordrachten op bijeenkomsten voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken, werd de werkgroep versterkt met nieuwe vrijwilligers uit verschillende werelddelen.

Het jaar werd feestelijk afgesloten met een fotoportret van Gulay onze kok op de ‘Wall of Fame’ van Eindhoven Doet.

 

Kort na de start van de werkgroep ontvingen we van een oude vrouw in Valkenswaard enige tassen vol warme gebreide dassen en sjaals. In 2017 sloot een van onze vrijwilligers zich aan bij het Vriendinnennetwerk van Stichting Ik Wil. Deze vriendinnen proberen samen Nederlands te praten, terwijl ze kleurige omslagdoeken, sjaals, babykleertjes etc. breien en haken met patronen uit verschillende werelddelen. Een deel van hun werk, is nu voor de verkoop van Eindhoven~Kobanê. Ook van de Huiskamer voor vluchtelingen zonder woonplek, kregen we een voorraad vrolijke dassen en mutsjes voor kinderen. Een deel hiervan gaven we mee aan een transport voor vluchtelingen uit Afrîn in de Shahba  Noord-Syrië.

 

2018 begon met een uitnodiging van 6 PKN gemeenten in Kempenland. Op 28 januari waren onze vrijwilligers aanwezig in 3 verschillende kerken en in alle kerken waren verschillende soorten informatie en Syrische versnaperingen.

In maart 2018 worden twee Volksparlementen van kunstenaar Jonas Staal geopend, één in de stad Dêrik in Rojava (Noord-Syrië), en één in het Van Abbemuseum.  Bij de opening in Eindhoven reciteren zeven werkgroep vrijwilligers in zeven verschillende talen uit het Sociaal Contract van het democratisch zelfbestuur in Noord-Syrië en is er een korte voordracht over onze betrokkenheid met Kobanê.

 

MAART 2018

In anderhalf jaar hebben we met ca. 1600 personen face-to-face contact gehad. Deze mensen gaven bij elkaar €12.500 ! 

Het benefietconcert was ondanks het belangeloos optreden van de artiesten een kostbare activiteit en slechts mogelijk dankzij €1000 subsidie Mondiale Bewustwording van gemeente Eindhoven en €760 van het Vredesburo. Verder heeft de werkgroep in deze periode nauwelijks onkosten gemaakt of gedeclareerd.

 

DE REIS VAN EEN PROJECTMANAGER NAAR KOBANÊ

Om politieke redenen raakte Noord-Syrië steeds meer geïsoleerd en contacten met Vrouwenraad en school Hîvî werden steeds moeilijker.

In april 2018 kan Renée in der Maur - medewerker van de ‘New World Summit’-  weer op reis. Zij heeft veel ervaring in de regio en is o.a. betrokken bij de bouw van het ‘Peoples Parliament’ in de stad Derik.

Als projectmanager voor onze werkgroep verblijft zij enige maanden in Kobanê.

 

EEN MOOIE GROTE RUIMTE

School Hîvî huurt een gebouw in een dorp bij Kobanê. Hier krijgen op dat moment 16 gehandicapte kinderen van 4- 12 jaar onderwijs en therapie. De kleinschalige aanpak van zeer betrokken docenten en therapeuten doen deze kinderen opleven.

De Vrouwenraad en de schooldirectie overleggen met Renée over de besteding van het geld uit Eindhoven. Met het bedrag kan veel meer dan alleen wat lesmateriaal.

Voor €6000 wordt een gebouw in het centrum van Kobanê gehuurd, opgeknapt en ingericht. Er is ruimte voor 50 leerlingen. En door de ligging is het beter bereikbaar voor alle betrokkenen.

Begin juli wordt de school geopend. Winter 18/19 zijn er 25 leerlingen en het aantal groeit nog.

Beperkende factor is het aantal leerkrachten. Lesgeven aan gehandicapte kinderen wordt als minderwaardig beschouwd. Daardoor is het moeilijk om docenten te vinden voor dit mooie werk.

 

 

SCHOOLONTBIJT

Veel leerlingen kwamen zonder ontbijt en lunchpakket op school. Vanaf eind juli beginnen de 6 schooldagen met een ontbijt voor alle leerlingen en later op de dag een gezond fruithapje. Ondanks veranderende prijzen en wisselkoersen kan dat voor €400 per maand. Op vertrouwde adressen wordt €5700 beheerd voor ongeveer 12 maanden schoolontbijt en de huur in juli 2019. We hopen voorjaar 2019 zelf een bezoek aan Kobanê te brengen.

 

ANDERE WENSEN

Men leeft erg geïsoleerd. De schoolleiding zou graag in contact komen met Europese scholen en opleidingsinstituten. Dat kan een eenvoudige uitwisseling zijn met foto’s en video’s voor en door leerlingen die een beeld geven van gewone schooldagen. Maar ook uitwisseling van lesmateriaal over bijvoorbeeld gezondheid, voeding en hygiëne is zinvol. De docenten werken vanuit hun hart en intuïtie maar willen heel graag meer leren over gehandicapten onderwijs elders.

 

In financieel opzicht is schoolontbijt nummer één.

Daarnaast zou men graag geld zien voor:

* muziekinstrumenten en sportmaterialen geschikt voor kinderen met een bewegingsbeperking.

* meer educatief materiaal (atlassen, landkaarten, biologie modellen, loepen, etc. etc. etc.)

* schooluniformen gemaakt door plaatselijk vrouwen coöperatief. Kinderen komen alle dagen in dezelfde kleding.

* zonnepanelen voor energievoorziening en verwarming in de winter (i.p.v. de stinkende en luidruchtige dieselgeneratoren) 

* medisch therapeutische hulpmiddelen en ingrepen.

* Bouw nieuwe school voor alle ca. 200 gehandicapte kinderen in Kobanê.

 

DIRECT CONTACT

Intussen zijn er in de werkgroep twee leden die Arabisch en Koerdisch spreken. Zij bellen regelmatig met de directrice van school Hîvî. Door foto’s en video’s leven we mee met de gebeurtenissen in Kobanê en het lijkt of wij sommige leerlingen persoonlijk leren kennen.

  

OORLOG

Sinds de plotselinge aankondiging - december 2018 -  van het vertrek van Amerikaanse militairen uit Noord-Syrië zijn onze vrienden in Kobanê en wij met hen bevreesd voor wat er staat te gebeuren.

Ook onder deze omstandigheden kunnen wij leerkrachten en kinderen van school HîvÎ niet in de steek laten.

 

DE WERKGROEP IN EINDHOVEN

In 2016 zijn we gewoon maar begonnen met 5 personen en steeds dankbaar ingegaan op de uitnodigingen die we ontvingen. Mede op verzoek van school Hîvî willen we dit jaar werken aan contacten met scholen. We hebben al een eenvoudig onderwijsaanbod ontwikkeld.

 

Intussen is Eindhoven~Kobanê sterk gegroeid en telt nu 15 vrijwilligers afkomstig uit bijna alle delen van de wereld.

Mensen met banden in het Midden-Oosten dragen enorm bij aan het begrip voor het leven in Kobanê.

Nederlandstalige vrijwilligers met bijvoorbeeld enige administratieve en organisatorische ervaring zijn ook zeer welkom.

 

Het voorbeeld van de samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen in Kobanê helpt ons om de onderlinge verschillen binnen de werkgroep te waarderen. Multicultureel koken blijkt een van onze specialiteiten.

En wat ons bindt is de wil om iets te doen voor kinderen in een oorlogsgebied.

 

IMPACT;  bijna onzichtbaar of te groot voor woorden

Het lijkt weinig, wat we vanuit Eindhoven kunnen doen. We kunnen de stad niet herbouwen en de oorlog niet stoppen. Maar alles wat je kunt doen is oneindig veel beter, dan machteloos toezien.

Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met iedereen in Eindhoven en in Kobanê.  En we zijn blij voor elk kind dat kan spelen en leren.

 

Namens werkgroep Eindhoven~Kobanê,

Constance van Dorp

Valkenswaard winter ‘18/’19UITGAVEN PROJECT HÎVΠ in 2018

 

 

MOOI GEBOUW IN CENTRUM

RENOVATIE EN INRICHTING                                  €5193,88

1 JAAR HUUR                                                                     €1000

 

START SCHOOLONTBIJT                                          € 529,14

 

RESERVE IN KOBANÊ:

VOOR CA.1 JAAR SCHOOLONTBIJT                 €4100

VOOR 2e JAAR HUUR                                                   €1000

 

REISKOSTEN PROJECTMANAGER                      € 640

OVERIGE KOSTEN                                                          € 36,98

 

TOTAAL                                                                                   €12.500