HÎVÎ BETEKENT HOOP

EN IS DE NAAM VAN EEN SCHOOL VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN

IN EEN DOOR OORLOG VERWOESTE STAD

 

SUCCESVOLLE 1E  CAMPAGNE   SAMENVATTING

Tussen augustus 2016 en maart 2018 hebben we in Eindhoven met c.a. 1600 personen face-to-face contact gehad. Deze mensen gaven bij elkaar  €12.500 !

Met dat bedrag werd in  centrum van Kobanê een mooi gebouw gerenoveerd en ongericht als school.

En daarbij begint elke schooldag voortaan met een gezond schoolontbijt.

Ruim 30 kinderen profiteren daarvan.

school Hivi najaar 2016

DE VROUWENRAAD

In januari 2015 was ISIS uit Kobanê verdreven en veel inwoners keerden weer terug, om op de puinhopen een nieuwe samenleving op te bouwen. De Vrouwenraad opende kleuterscholen voor jonge kinderen en alfabetiseringscentra voor vrouwen.

De vrouwen denken ook aan de allerzwaksten, waaronder gehandicapte kinderen. Onder het Assad regime waren er vrijwel geen voorzieningen voor deze groep. Kinderen met een handicap liggen vaak de hele dag thuis, in ruïne of tent. De oorlogssituatie maakt hen nerveus en ze beseffen dat ze hun familie tot last zijn. Soms zijn hun gezichtjes vertrokken van pijn. De vrouwen willen dat deze kinderen ervaren dat ze erbij horen, dat ze hun talenten gaan ontdekken, dat ze zich ontwikkelen en mee kunnen doen.

 

In een van de dorpen vond men een gebouw, dat gerenoveerd werd en vrolijk beschilderd als ‘preschool` voor gehandicapte kinderen. In september 2016 konden toegewijde leerkrachten en fysiotherapeuten de eerste 15 pupillen verwelkomen. De kinderen zijn 4 – 12 jaar oud. Als ze daar aan toe zijn, stromen ze door naar het reguliere onderwijs.

De voorzitster van de Vrouwenraad schreef:

“De naam van de school is Hîvî, dit betekent Hoop”.

En namens de vrouwen van Kobanê vroeg ze twee dingen:

“vertel ons verhaal verder, opdat wij niet vergeten worden”

en “geef geld voor onderwijs aan deze kinderen”.

 

SCHOOLMEUBILAIR EN LESMATERIAAL

Eindhoven~Kobanê ontving een lijst van eenvoudige benodigdheden: tafels, stoelen, educatief materiaal. Totale waarde c.a. €10.000. Daarbij was (en is nog steeds) ook behoefte aan een enorm bedrag voor specifieke therapeutische hulpmiddelen en medische ingrepen, waar wij helaas niet op eigen kracht in kunnen voorzien.

 

Intussen was Eindhoven~Kobanê gestart als werkgroep van het Vredesbureau, met ongeveer 5 vrijwilligers en een eigen Facebookpagina. Onze eerste activiteit was een openbare maaltijd op het bordes van de Catharinakerk in september 2016 tijdens de jaarlijkse Vredesweek. Daarna waren we actief betrokken bij heel heel verschillende kleinschalige evenementen in Eindhoven en omgeving.

Maart 2018, anderhalf jaar later hebben we met ca. 1600 personen face-to-face contact gehad. Deze mensen gaven bij elkaar €12.500 !

 

In april 2018 konden wij dat bedrag meegeven aan een goede relatie met veel ervaring in de regio. Zij verbleef enige maanden als projectmanager in Kobanê.

Zij berichtte zeer enthousiast hoe de kinderen opleven door de kleinschalige opzet en de zeer betrokken docenten en therapeuten. Voor het eerst in hun leven kunnen deze kinderen dromen wat ze later willen worden!

https://www.werkgroepeindhovenkobane.nl/verhalen/2018-hivi-kinderen

 

juli 2018 kunstproject in nieuwe school

Vrolijke verf-video op het terras buiten: https://www.facebook.com/eindhovenfriends4syria/videos/2130121620592661/

 

EEN RUIM SCHOOLGEBOUW IN HET CENTRUM

Onze projectmanager, de Vrouwenraad en de schooldirectie overleggen over de besteding van het geld uit Eindhoven. Het bedrag is niet groot genoeg voor alle gewenste medische voorzieningen en ingrepen, maar er kan wel veel meer mee dan de aanschaf van lesmateriaal.

Voor €6000 wordt een gebouw in het centrum van Kobanê gehuurd, opgeknapt en ingericht. Er is ruimte voor 50 leerlingen. En door de ligging is het beter bereikbaar voor alle betrokkenen.

Begin juli wordt de vernieuwde school geopend. Winter 18/19 zijn er 25 leerlingen en dat aantal groeit nog.

 

Eindhovense burgers gaven geld voor lesmateriaal en de Vrouwenraad in Kobanê opende een nieuw schoolgebouw.

En er is nog c.a. €6000 over voor een volgend project!

 

SCHOOLONTBIJT

Veel leerlingen kwamen met een lege maag en zonder lunchpakket op school en kregen dan koekjes van de leerkrachten. Een paar weken na de opening van het nieuwe gebouw beginnen alle 6 schooldagen met een gezond ontbijt en is er later op de dag een lekker fruithapje. Ruim €500 was er nodig voor een koelkast, keukengerei en een eerste testweek. En blijft er nog over een jaar lang school ontbijt c.a. €400 per maand plus €1000 voor nog een jaar huur.

Een uitgebreider verslag leest u hier:

 https://www.werkgroepeindhovenkobane.nl/verslagen/2018-verslag-eindhoven-kobane-2016-2018

tot ziens!