hivi

betekent hoop en is de naam van een school voor gehandicapte kinderen in een door oorlog verwoeste stad


Vervolg schoolontbijt

in augustus kan weer 6000 Euro van de werkgroep worden overgedragen aan de boekhouder van Kobane. Dat is genoeg voor weer een jaar schoolontbijt en reserve. We gaven niet alleen geld mee, maar ook speelgoedbeestjes en tekeningen uit Eindhoven. 

Projecten in 2019

Het schoolontbijt

Ruim 300 kinderen genieten nog steeds een gezond schoolontbijt en een lekker fruithapje voor circa 400 Euro per maand.


Nieuw tweedehands motorblok

Maar in april moet de school sluiten. Er was een nieuw tweedehands motorblok nodig. Na stevig afdingen werd dat geïnstalleerd voor 1150 Euro. Nu kunnen alle kinderen weer naar school.


Oorlog

In oktober en november zijn de scholen vele dagen dicht. Turkije valt Noordoost Syrië binnen. Scholen zijn een doelwit in de strijd. En als men bang is dat de stad wordt ingenomen vluchten veel gezinnen naar de dorpen. Een van de leerkrachten van de school Hivi verblijft met haar gezin van 7 personen, waaronder een zieke grootmoeder in deze kleine schuur. U kunt meer lezen over de gebeurtenissen van 2019 in het jaarverslag. klik hier