werkgroep Eindhoven Kobane

                                                                                                                                                         

Onze multiculturele groep steunt een school voor gehandicapte kinderen in noord Syrië. Er is daar gebrek aan alles. Zonder eten kunnen kinderen niet leren. Daarom is hun schoolontbijt ons 1e doel.

 

 

Kobanê is de stad waar ISIS voor het eerst verslagen werd, in januari 2015. Een paar bezoeken aan de stad kort daarna maakten zo’n indruk, dat niets doen geen optie was. Kobanê was vrijwel volledig verwoest. Geen familie zonder slachtoffers.  Ca.100.000 inwoners keerden terug. Maar mensen voelden zich bevrijd van Assad èn van ISIS en begonnen op de puinhopen zonder hulp van buiten aan de opbouw van een nieuwe samenleving. Een samenleving waar zorg is voor elkaar, vrijheid voor verschillende culturen en een toekomst voor alle kinderen.

Door de Vrouwenraad werd o.a. een school opgericht voor gehandicapte kinderen. Onder het oude regime waren vrijwel geen voorzieningen voor deze groep.

 

De naam van de school is ‘Hîvî’ dit betekent Hoop.

De vrouwen vragen:

‘geef ons geld voor onderwijs aan deze kinderen` en

‘vertel ons verhaal verder, opdat Kobanê niet vergeten wordt`.

 

In Eindhoven begon onze groep in 2016 als deel van het Vredesburo met een Nederlandse vrouw en een Koerdische familie om aandacht en steun voor school Hîvî te vragen. We raakten direct actief betrokken bij allerlei multiculturele evenementen; soms op uitnodiging, soms uit eigen initiatief. Vooral de traditionele Midden-Oosterse gerechten droegen bij aan een mooi financieel resultaat.

Eindhovense burgers gaven in anderhalf jaar ruim €10.000 voor ons klein humanitair project. Met dit bedrag werd in juni 2018 een gebouw opgeknapt en ingericht voor 50 pupillen.

Veel kinderen kwamen met een lege maag en zonder lunchpakket op school. Een gezond schoolontbijt is sindsdien de eerste prioriteit.

 

Ons groepje groeide uit tot een multiculturele werkgroep met 20 tot 25 vrijwilligers uit alle delen van de wereld.

In 2019 hadden we tijdens 29 publieksactiviteiten direct contact met bijna 1000 mensen. Maar tijdens de corona-epidemie was dat niet mogelijk. Binnen onze groep liep het aantal vrijwilligers door verschillende oorzaken terug tot een stuk of 10.

Echter 2 enthousiaste vrienden ontwikkelden een nieuw plan: 1x per maand maken ze bijzondere afhaalmaaltijden in de keuken van Omslag*. We noemen het:

`Wij dineren & Zij ontbijten’ want de opbrengst is bestemd voor het schoolontbijt van de Hîvî-kinderen.

 

 

Na 11 jaar oorlog dreigt Syrië uit het nieuws te verdwijnen. In Kobanê stapelen de problemen zich op. Meer dan de helft van de inwoners zijn idp’s; gevlucht uit andere delen van de regio. Oorlog en isolement maken gewone dingen onbetaalbaar. De extreme droogte is een probleem voor de landbouw, de elektriciteitsopwekking en drinkwatervoorziening. Mensen drinken vervuild water en worden ziek. Er zijn continu aanvallen vanuit Turkije. Het Turkse leger en door Turkije gesteunde milities staan klaar voor een volgende invasie in de Autonome regio. Slapende ISIS-cellen ruiken hun kans. En toch is dit nog steeds de meest stabiele regio van Syrië.

 

Contact met Kobanê is niet eenvoudig. Tijdens corona ging alle contact met de Vrouwenraad en school Hîvî online. We waren blij als we elkaars gezicht konden zien en spraken niet steeds over alle problemen.

In juni dit jaar (2022) kon een goede relatie weer op bezoek in Kobanê. Hij schrok van de armoede in de stad. Op school Hîvî werd hij verdrietig. Sommige kinderen zijn zo zwaar gehandicapt dat zij zich nauwelijks kunnen ontwikkelen of zelfs achteruit aan. Een aantal van hen zou snel geopereerd moeten worden.

 

We hebben nieuwe afspraken met de Vrouwenraad gemaakt. Schoolontbijt blijft prioriteit. Daarnaast is er de komende maanden wat geld beschikbaar voor psychosociale ondersteuning en voor een diëtiste. Zij zullen hun kennis met de leerkrachten delen.

Ook is er geld voor enkele operaties en medische hulpmiddelen, maar waarschijnlijk niet genoeg voor alle kinderen.

We zoeken naar mogelijkheden om een extra campagne te starten.

 

De Vrouwenraad en de leerkrachten zijn heel dankbaar  voor alle financiële steun, “ maar de aandacht en betrokkenheid van mensen in Nederland is oneindig veel waardevoller” zeggen Vrouwenraad en leerkrachten.

 

WIJ DINEREN & ZIJ ONTBIJTEN is zo succesvol dat we daar mee door blijven gaan !

Kijk voor de volgende afhaalmaaltijd op   https://www.werkgroepeindhovenkobane.nl/afhaalmaaltijden

en bij Omslag     http://www.omslag.nl/index.html 

 

 

 

werkgroepeindhovenkobane is onderdeel van stichting Vredesburo Eindhoven

Bank: NL60 TRIO 0788 8139 19,  t.n.v. Stichting Vredesburo Eindhoven, o.v.v. Werkgroep Kobanê

Het Vredesburo is een ANBI