Wij zijn een groep vrijwilligers met heel verschillende Achtergronden. Wat ons verenigt is een klein humanitair project:een school voor gehandicapte kinderen in de door oorlog verwoeste stad  Kobanê Noord-Syrië. De school is opgericht door een vrouwenraad.  De naam van de school is Hîvî, dit betekent hoop. De vrouwen vragen aan ons: ‘geef geld voor onderwijs  aan deze kinderen’ en ‘vertel ons verhaal verder, opdat wij niet vergeten worden.En wij delen graag de verhalen over deze bijzondere schoolin die bijzondere plaats op de kaart.

over ons

 

€12 500

tijdens onze eerste campagne

30 kinderen

profiteren nu elkedag van uw hulp

15 vrijwilligers

helpen nu in regio Eindhoven

2016

zijn wij begonnen

 

Hoe het begon

In 2015 zag ik hoe inwoners van Kobanê terugkeerden naar de ruïnes van hun woonplaats.Men voelde zich bevrijd van ISIS en Assad. En terwijl de oorlog nog lang niet voorbij is, werkten verschillende bevolkingsgroepen samen aan een betere toekomst voor alle kinderen. Nu is ‘niets doen’voor mij geen optie meer.Vooral de veerkracht van de vrouwen heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Deze vrouwen verdienen onze steun. En ik wens voor de inwoners van Eindhoven dat ze iets kunnen ervaren van hun doorzettingsvermogen.

wat wij doen

 

Wij zamelen geld invoor het schoolontbijt van de kinderen op school Hîvî. Er zijn meer wensen en noden, maar zonder eten kan een kind niet verder.

Met verschillende activiteiten verwerven wij geld voor school Hîvî:
 • Directe donaties
  Tijdens onze activiteiten of via stortingen op onze bankrekening
 • We verkopen traditionele producten bij multiculturele markten e.d.
  Partners uit de Koerdische regio sturen ons geurige kruiden en traditioneel handwerk. Vriendinnen in Eindhoven breien en haken bijzondere sjaals voor de kinderen in Kobanê.
 • We organiseren zelf informatieve bijeenkomsten met benefietmaaltijden.
  Onze voortreffelijke koks bereiden graag feestmaaltijden met traditionele gerechten voor kleine groepen.
 • Wij worden graag uitgenodigd voor presentaties over dit hoopgevend project.
  De voordracht kan gaan over de rijke geschiedenis van het Midden-Oosten,of juist de actuele oorlogssituatie, vooral over school Hîvî of ook over het democratisch experiment in Noord-Syrië.
 • Ook anderen zijn actief.
  Schoolkinderen organiseerden een fantastische fancy fair. Er is een kerk, die tijdens de dienst collecteert voor school Hîvî .
Alle ingezamelde geld wordt persoonlijk aan onze partners overhandigd.Daarbij wordt uitgebreid overlegd over de besteding.

 

 

wij geven leerkrachten extra kracht

‘With guns you can kill terrorists, with education you can kill terrorism.’ Malala Yousafzai


Wij stimulerencontacten en uitwisseling met onderwijsinstellingen in Nederland. Dat begint met hetuitwisselen van eenvoudige beelden van dagelijkse gebeurtenissen metschool Hîvî. Dat kan ook gaanover didactische vaardigheden, onderwijskundige kennis en specialetherapie.

De leerkrachten van school Hîvî willen graagleren van de kennis en ervaring in Europa.Maarmen wil zelf bepalen, wat van onze onderwijssystemen bruikbaar is inhun situatie.

waarom we het doen

Onder Assad was het onderwijs zeer autoritair en Kobanê was in veel opzichten een achtergestelde regio. Voorheen waren gehandicapte kinderen in Kobanê niet welkom op scholen en in het openbare leven. Foto’s en video’s van Hîvî kinderen laten nu een groeiend zelfvertrouwen zien. Dat is het indrukwekkende resultaat van zeer betrokken docenten en therapeuten, die goed weten wat hun pupillen nodig hebben. En contact met deze mensen is een bijzondere ervaring .
‍ 
Wij hebben eenonderwijsaanbod voor basisscholen en brugklassen gericht op creatieve uitwisseling en contact met school Hîvî.  Wereldwijd leeft 1 op de 6 kinderen in eenconflict gebied. Met deze werkelijkheid zouden wij onze kinderen liever niet lastig vallen.  Maar kinderen willen meestal wel weten.Docenten en leerlingen van school Hîvî  kunnen laten zien hoe kinderen ineen oorlogsgebied ook naar school gaan, plezier maken en niet heel anders zijn, dan kinderen hier.

onze kracht

Wij zijn een kleinegroep enthousiaste vrijwilligers. Onze kracht komt vooral van dedirecte contacten met school Hîvî en de Vrouwenraad in Kobanê. Zijvertellen ons over het dagelijks leven op school en in de stad. Hunveerkracht maakt, dat wij niet opgeven.  Zij laten ons ook zien, hoesnel de leerlingen zich - met de steun uit Eindhoven – ontwikkelen.We delen de vreugde hierover en dat geeft ons allen nog meer kracht.

 

BIJNA GEEN BUREAU- EN ANDERE KOSTEN

Bijna 100% van uw donaties komt ten goede aan de pupillen op school Hîvî. Onze vrijwilliger brengen nauwelijks onkosten in rekening. Het Vredesburoverzorgt de administratieve taken, die wettelijk verplicht zijn en doet veel andere bureauzaken. Gemeente Eindhoven geeft subsidie ‘Mondiale Bewustwording’ voor onze publieksactiviteiten.
Meer dan 95% van de donaties voor ons eerste project is ten goede gekomen aan schoolHîvî. Ons streven is dat minstens 90% van de donaties rechtstreeks naar School Hîvî gaat.
>90

DIRECTE CONTACTEN IN NOORD-SYRIË

Slechts weinig humanitaire organisaties zijn actief in Kobanê. Het is er veilig genoeg, maar een bezoek aan Kobanê vraagt veel voorbereiding en is niet altijd mogelijk. Gesloten grenzen, de oorlogssituatie en taalverschillen belemmeren ook ons.Het langdurig bezoek in 2018 van een projectmanager met veel ervaring in de regio, heeft de banden tussen Eindhoven en Kobanê weer aangehaald.  Vrijwilligers in de werkgroep, die Koerdisch en Arabisch spreken bellen en schrijven nu regelmatig met school Hîvî en de Vrouwenraad.  Zo horen wij direct wat er nodig is. En hoewel de datum van een volgend bezoek is onbekend is, staan de koffers al klaar.

 

succesvolle vorige campagne

We hebben heel hard gewerkt onze eerste campagne van anderhalf jaar  om de geld in te zamelen school Hîvî. De respons in Eindhoven en het financieel resultaat waren boven verwachting. Dit werd mogelijk door 1600 mensen, die samen €12 500 doneerden tussen zomer 2016 en voorjaar 2018.

€12.500

Activiteiten zoals presentaties, culturele markten, maaltijden ed. 56%
Donaties in contanten 17%
Donaties op bankrekening 27%
 • Nieuwe locatie,renovatie en inrichting 40%
 • Huur voor 2 jaar (tot juli 2020) 16%
 • Keukengerei voor schoolontbijt 3%
 • Schoolontbijt tot juni 2019 voor ca.30 kinderen 38%
 • Projectmanager,bijdrage in reis en verblijfkosten 3%

 

Met dat bedrag werd in Kobanê een mooi gebouw in het centrum hersteld en ingericht voorschool Hîvî. Hier is plaats voor 50 kinderen. Het oude gebouw lag buiten de stad en had slechts een lokaal voor niet meer dan 20 kinderen.  Het aantal groeit gestaag. Op het moment zijn er 30 pupillen. En er is €4700 gereserveerd voor een gezond school ontbijt voor deze kinderen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

We kijken ernaar uit van u te horen over mogelijke
samenwerkingsverbanden of andere vragen


Doe met ons mee

 

Wilt u een enthousiaste vrijwilliger zijn voor Eindhoven~Kobanê? Bekijk hoe u ons kunt helpen en neem contact op!

We staan open voor deelname aan verschillende evenementen om over

Noord-Syrië te vertellen en geld in te zamelen voor ons humanitair project. Bekijk hier ons aanbod