20210428 jaarverslag Eindh-Kbn SAMENVATTING

Samenvatting jaarverslag 2020 Werkgroep Eindhoven~Kobanê

C.T.v.Dorp, April 2021

2020 EEN MOEILIJK JAAR

Samenvatting Jaarverslag

Werkgroep Eindhoven~Kobanê

 

Door de  corona-crisis werden veel directe contacten, die voor ons er belangrijk zijn, onmogelijk gemaakt. We probeerden zoveel mogelijk online te gaan.

In onze multiculturele groep zijn nogal wat taalproblemen. Zo bleef de communicatie met een aantal zeer betrokken mensen helaas beperkt tot Whatsapp berichten met vrolijke hartjes en bloemetjes.

Een klein coördinatie-team wist snel eenvoudige afspraken te maken via de gratis dienst van Jitsi.

En naast de eigen Facebookpagina werd een eigen website ontwikkeld die al in maart online was.

We keken naar mogelijkheden voor online webinars e.d. In de Vredesweek organiseerde het Vredesburo een livestream event bij Dynamo, waar wij ook een bijdrage aan leverden. Vredesburo en werkgroep wilden een geplande bijeenkomst met o.a. journalist Judit Neurink als webinar organiseren. Helaas ontbraken de technische en budgettaire mogelijkheden.

Gelukkig konden we zodra de corona-crisis dat toeliet toch een aantal bescheiden maar zeer geslaagde bijeenkomsten organiseren.

 

5 publieksactiviteiten gingen door met in totaal ca. 210 directe contacten.

6 evenementen werden gecanceld en ca. 4 activiteiten hadden nog geen concrete datum.

Onze website die in maart online ging kreeg 369 bezoekers en 2015 pageviews.

Het aantal mensen dat onze FB-pagina volg groeide van 315 naar 366. En 8095 mensen zagen informatie van onze pagina op hun scherm.

 

Hoewel een gepland bezoek aan Kobanê niet doorging zijn de contacten met school Hîvî intensiever en uitgebreider. De schoolleiding ontwikkelt nieuwe plannen. Zolang zij doorgaan doen wij dat ook !

School Hîvî danst in een nieuwe speeltuin, Kobanê najaar 2020

Corona-proef dansen in de tuin van Omslag, Eindhoven zomer 2020