20210502 jaarverslag 2020 tekst+plaatjes   

Jaarverslag 2020 Werkgroep Eindhoven~Kobanê

C.T.v.Dorp, April 2021

 EINDHOVEN

 KOBANÊ 

Het jaar 2020 begon goed in Eindhoven met inspirerende evenementen en mooie plannen voor de rest van het jaar.

We planden ook een langdurig bezoek aan Kobanê met een goede tolk en gids. 2019 was voor de mensen in Kobanê een heftig oorlogsjaar geweest. Turkije zette de lang verwachte aanval in en annexeerde een groot deel van de autonome regio. Meer dan 200.000 mensen sloegen toen op de vlucht, velen niet voor de eerste keer. De stad Kobanê werd gelukkig niet weer verwoest en het autonoom Kantonbestuur functioneert nog steeds. In 2020 wilden uitgebreid praten met de vrouwenraad en de docenten praten en zien hoe zij van school Hîvî een veilige plek maken waar kinderen de oorlog even kunnen vergeten. Het liep heel anders, maar het contact met Kobanê is wel geïntensiveerd.

ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN  EN OMGEVING

BEWONERS WERKEN SAMEN AAN EEN DUURZAME WERELD

18-01-20  Parktheater

LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) Parktheater Eindhoven, Breda University of applied sciences, organiseerden een prachtige dag rond de 17 Sustainable Development Goals van de VN met voordrachten, workshops en een markt waar een dertigtal burger-initiatieven zich presenteerden.

Veel organisaties zetten zich in voor de lokale gemeenschap en een gezond milieu. En we hebben ook veel aardige mensen ontmoet om mee samen te werken aan duurzame Vrede wereldwijd !

Alle 250 bedrijven die de SDG’s onderschrijven waren uitgenodigd, maar kwamen helaas niet. Maar de 180 bezoekers gingen wel enthousiast met iedereen in gesprek. (onze werkgroep had ca. 60 gesprekken, financiële opbrengst €39,75)

IN DIALOOG  OVER ERVARINGEN, DROMEN EN PLANNEN

27-02-20 bij Fatma werkgroep-bijeenkomst

Alle 12 werkgroep-leden hadden iets meegebracht voor een gezamenlijke maaltijd. Dat was het begin van een bijzondere avond met Sjaak. Dankzij zijn dialoog-houding voelden we ons veilig en vrij om ervaringen te delen en vriendelijke grapjes te maken. Oude herinneringen van de werkgroep werden opgehaald: het prachtige concert in de Catharinakerk, de benefietmaaltijd in het Cruydenhuisch, verkeerde voorspellingen over hoeveel pindakaas of rijst en nog veel meer. Ook pijnlijke dingen werden gedeeld zoals zorgen, verdriet en rouw over de familie in het oorlogsgebied. Onze Koerdische vrienden uit Syrië droomden over teruggaan naar hun familie en hun dorp, over meer kunnen doen voor de kinderen die moesten vluchten. We dromen over aanvragen bij grote fondsen zodat er meer kinderen naar school kunnen. En Gulay denkt aan een Koerdisch winkeltje of theehuis waar iedereen een beetje Koerdistan kan ervaren.

De grootste verrassing was een onverwachte gast uit Batman (Turkije) en telefooncontact met zijn familie ver weg en hun diepe ontroering dat wij ons vanuit Nederland bekommeren om kinderen in Kobanê. En wij voelden ons verbonden met elkaar en met vrienden in Batman en in Kobanê.

We maakten ook concrete plannen voor dit jaar: benefietmaaltijden en bijeenkomsten over Afghanistan en over Irak.

WERELDVROUWENDAG ‘EACH FOR EQUAL’

07-03-20 Parktheater

Eindhoven vierde  jaar Internationale Vrouwendag in de grote foyer van het Parktheater. Er waren optredens, workshops, stands met kunst en ambachtelijke producten, heerlijk eten en heel veel contacten. 100 jaar groot Eindhoven betekent ook 100 jaar vrouwenemancipatie in Eindhoven. Een mooie gelegenheid om te praten over de nieuwe feministische golf in het Midden-Oosten. En terwijl de moeders druk in gesprek waren, maakten de kinderen mooie tekeningen. Het was wel het begin van de corona-epidemie; dus handen geven en omhelzen was er niet meer bij. Deze inspirerende middag werd georganiseerd door stichting C.L.O. (Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie) in samenwerking met Women Inc en het platform Alle Vrouwen in Eindhoven. (aantal gesprekken ca. 50, financiële opbrengst €145,95 )

De foto’s die we via Whatsapp naar Kobanê stuurden van tekenende kinderen en enthousiaste vrouwen werden weer beantwoord met leuke foto’s van kinderen die tekenen op school Hîvî