20210502 jaarverslag 2020 tekst+plaatjes   

Jaarverslag 2020 Werkgroep Eindhoven~Kobanê

C.T.v.Dorp, April 2021

 EINDHOVEN

 KOBANÊ 

Het jaar 2020 begon goed in Eindhoven met inspirerende evenementen en mooie plannen voor de rest van het jaar.

We planden ook een langdurig bezoek aan Kobanê met een goede tolk en gids. 2019 was voor de mensen in Kobanê een heftig oorlogsjaar geweest. Turkije zette de lang verwachte aanval in en annexeerde een groot deel van de autonome regio. Meer dan 200.000 mensen sloegen toen op de vlucht, velen niet voor de eerste keer. De stad Kobanê werd gelukkig niet weer verwoest en het autonoom Kantonbestuur functioneert nog steeds. In 2020 wilden uitgebreid praten met de vrouwenraad en de docenten praten en zien hoe zij van school Hîvî een veilige plek maken waar kinderen de oorlog even kunnen vergeten. Het liep heel anders, maar het contact met Kobanê is wel geïntensiveerd.

ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN  EN OMGEVING

BEWONERS WERKEN SAMEN AAN EEN DUURZAME WERELD

18-01-20  Parktheater

LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) Parktheater Eindhoven, Breda University of applied sciences, organiseerden een prachtige dag rond de 17 Sustainable Development Goals van de VN met voordrachten, workshops en een markt waar een dertigtal burger-initiatieven zich presenteerden.

Veel organisaties zetten zich in voor de lokale gemeenschap en een gezond milieu. En we hebben ook veel aardige mensen ontmoet om mee samen te werken aan duurzame Vrede wereldwijd !

Alle 250 bedrijven die de SDG’s onderschrijven waren uitgenodigd, maar kwamen helaas niet. Maar de 180 bezoekers gingen wel enthousiast met iedereen in gesprek. (onze werkgroep had ca. 60 gesprekken, financiële opbrengst €39,75)

IN DIALOOG  OVER ERVARINGEN, DROMEN EN PLANNEN

27-02-20 bij Fatma werkgroep-bijeenkomst

Alle 12 werkgroep-leden hadden iets meegebracht voor een gezamenlijke maaltijd. Dat was het begin van een bijzondere avond met Sjaak. Dankzij zijn dialoog-houding voelden we ons veilig en vrij om ervaringen te delen en vriendelijke grapjes te maken. Oude herinneringen van de werkgroep werden opgehaald: het prachtige concert in de Catharinakerk, de benefietmaaltijd in het Cruydenhuisch, verkeerde voorspellingen over hoeveel pindakaas of rijst en nog veel meer. Ook pijnlijke dingen werden gedeeld zoals zorgen, verdriet en rouw over de familie in het oorlogsgebied. Onze Koerdische vrienden uit Syrië droomden over teruggaan naar hun familie en hun dorp, over meer kunnen doen voor de kinderen die moesten vluchten. We dromen over aanvragen bij grote fondsen zodat er meer kinderen naar school kunnen. En Gulay denkt aan een Koerdisch winkeltje of theehuis waar iedereen een beetje Koerdistan kan ervaren.

De grootste verrassing was een onverwachte gast uit Batman (Turkije) en telefooncontact met zijn familie ver weg en hun diepe ontroering dat wij ons vanuit Nederland bekommeren om kinderen in Kobanê. En wij voelden ons verbonden met elkaar en met vrienden in Batman en in Kobanê.

We maakten ook concrete plannen voor dit jaar: benefietmaaltijden en bijeenkomsten over Afghanistan en over Irak.

WERELDVROUWENDAG ‘EACH FOR EQUAL’

07-03-20 Parktheater

Eindhoven vierde  jaar Internationale Vrouwendag in de grote foyer van het Parktheater. Er waren optredens, workshops, stands met kunst en ambachtelijke producten, heerlijk eten en heel veel contacten. 100 jaar groot Eindhoven betekent ook 100 jaar vrouwenemancipatie in Eindhoven. Een mooie gelegenheid om te praten over de nieuwe feministische golf in het Midden-Oosten. En terwijl de moeders druk in gesprek waren, maakten de kinderen mooie tekeningen. Het was wel het begin van de corona-epidemie; dus handen geven en omhelzen was er niet meer bij. Deze inspirerende middag werd georganiseerd door stichting C.L.O. (Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie) in samenwerking met Women Inc en het platform Alle Vrouwen in Eindhoven. (aantal gesprekken ca. 50, financiële opbrengst €145,95 )

De foto’s die we via Whatsapp naar Kobanê stuurden van tekenende kinderen en enthousiaste vrouwen werden weer beantwoord met leuke foto’s van kinderen die tekenen op school Hîvî

Eindhoven, maart 2020                                                                                                                                                      

Kobanê, maart 2020

 

De volgende evenementen stonden al op onze kalender:

Zaterdag 14 maart, Vitalis Parc Gender, Multicultureel Festival . gecanceld .

Zondag 15 maart Newroz Koerdisch Nieuwjaar, gecanceld.

Woensdag 18 , Rotary Valkenswaard, gecanceld.

Woensdag 15 april, bij Omslag, Benefietmaaltijd voor school Hîvî. gecanceld

Zondag 17 mei, Valkenswaard, Multicul(t)inair, gecanceld

CORONA IN EINDHOVEN  EN IN KOBANÊ 

 

En toen kwamen alle publieksactiviteiten en ook onze inkomsten grotendeels tot stilstand door de corona-crisis.

Het leven ging online verder en wij probeerden daar aan mee te doen. Een van onze vrijwilligers maakte een website voor Eindhoven~Kobanê. https://www.werkgroepeindhovenkobane.nl/  In juni had de website al 154 bezoekers en 1191 pageviews. Dat is mooi, maar geen echte vervanging voor alle face-to-face contacten. We hebben ook gedacht aan Webinars of andere online evenementen. Maar Vredesburo en werkgroep ontbark het daarvoor aan de middelen.

 

In onze multiculturele werkgroep waren het juist de echte live-contacten waarin we elkaar leerden kennen en waarderen. We deden ons best om ook intern om te schakelen. Het coördinatie-team ging over op gratis Jitsi. We plaatsten extra berichten in de werkgroep-whatsapp. Maar zoals niet iedereen dezelfde taal spreekt zo gebruikt ook niet iedereen dezelfde internetkanalen. Dus waren en zijn er veel individuele telefoongesprekken. Maar waar nog geen gemeenschappelijke spreektaal is, is ook dat geen vervanging voor communiceren met handen en voeten. In onze groep zijn mensen die in Syrië nooit vrij in hun moedertaal mochten spreken, nooit hebben leren lezen en schrijven of slechts een paar jaar primair onderwijs in een vreemde taal volgden. Bij deze mensen moet je regelmatig op  bezoek komen samen met een vertrouwde tolk. We wisselen nu al een jaar hartjes en bloemetjes via whatsapp.  Ik hoop na corona de draad weer op te pakken ……

 

In 2018 was het laatste langdurige bezoek aan Kobanê.  Naast de continue online contacten waren slechts enkele korte bezoeken van vertrouwenspersonen mogelijk. We waren buitengewoon blij dat ik voorjaar 2020 alle papieren en een voortreffelijke tolk en gids had voor een langdurig bezoek. Mijn reisbagage stond al gedeeltelijk klaar, toen alle grenzen dicht gingen.

 

Door de politieke en economische boycot was noordoost Syrië al vrijwel volledig geïsoleerd. Om Covid19 buiten de deur te houden in een regio met overvolle vluchtelingenkampen en gebrek aan alles besloot het autonoom bestuur nu zelf de grenzen nog verder te sluiten. Ook in Kobanê kreeg iedereen te maken met maatregelen om contacten te beperken.  Alle scholen gingen dicht.  De leerkrachten van Hîvî deden hun best om contact met alle kinderen te houden. Ze belden en gingen op huisbezoek. Er werd niet geklaagd. Maar de kinderen misten hun juffen, de therapie en hun vriendjes. Lokale nieuwsbronnen meldden over gebrek aan medicijnen, abnormale prijzen voor normale levensmiddelen, gebrek aan water en elektriciteit. En vrouwen die juist gewend waren aan hun nieuwe rol in het openbare leven moesten terug thuis de eindjes aan elkaar knopen en de klappen opvangen van gefrustreerde mannen en kinderen.  Wij wisselden korte berichtjes om de moed er in te houden. Als in de zomer in Eindhoven weer bescheiden bijeenkomsten mogelijk zijn, gaan ook in Kobanê de scholen weer open!

DE 1E SCHOOLDAG GAAN DE KINDEREN IN FEESTKLEING NAAR HET PARK

Maar de oorlog is nog niet voorbij.  EEN  TURKSE DRONE DOODT 3 VROUWEN BIJ KOBANÊ, dinsdagavond 23 juni

Zehra, Hebun en Amina zaten samen in de tuin bij het huis. Ze streden alle 3 voor vrouwenrechten en waren o.a. betrokken bij de oprichting van school Hîvî. Dit was een zeer gerichte aanval en een oorlogsmisdaad. Kobanê is in diepe rouw en vraagt de internationale organisaties om vrijheid en gerechtigheid.

ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN EN OMGEVING

 

WERELDVLUCHTELINGENDAG;   STOP THE WAR ON MIGRANTS

19-06-20 Omslag

Op 20 juni vonden er in verschillende Nederlandse steden protesten plaats met de boodschap: REFUGEE LIVES MATTER!   Eindhoven~Kobanê was de dag daarvoor met alle corona-maatregelen in de tuin bij Omslag.

Leden van Poetry Circle 040 droegen gedichten voor. Ongeveer 30 mensen luisterden naar bizarre feiten over het Europees vluchtelingen beleid. We deelden ervaringen, ideeën en plannen. Wie dat nog niet gedaan had zocht op internet de petitie #500 kinderen. En na afloop, waren alle informatieve flyers meegenomen.

Het was heel fijn om na de corona-isolatie weer samen met vrienden te mogen zijn, maar ook vreemd om in zo’n mooie zonnige omgeving te praten over de ‘War on Migrants’. Eindhoven is groot genoeg om een aantal vluchtelingenkinderen op te vangen en die middag waren er ook genoeg mensen die daar daadwerkelijk bij willen helpen.  (aantal gasten ca. 30 . In collectebus €40 

 

WEER SAMEN  16-07-20 bij  Omslag Werkgroep bijeenkomst

Op 16 juli zaten we dan eindelijk als groep weer bij elkaar in de gastvrije tuin van Omslag.

We spraken over wat ons bezig houdt, waar we blij van worden, over ervaringen in Nederland, de Dutch Design Week in Eindhoven, de prachtige muurschildering die iemand thuis in zijn appartement geschilderd heeft.

Heel veel bleef nog onverteld. Zo bleven er nog veel ideeën en kleurrijke verhalen voor volgende bijeenkomsten waarbij we heel graag weer zoveel mogelijk vrienden willen uitnodigen ……..

(3 gasten, donaties €30)

ZOMERMAALTIJD MET MODESHOW EN MEER CREATIVITEIT

16-08-20  Omslag

De zomerse Zomermaaltijd was samengesteld met verse groenten uit de tuin van Faridon en vijgen uit de tuin van Omslag. Carolina en Agnes oogsten veel bewondering met een koninklijke jas van reststoffen, een feestjurk van savooienkoolbladen, een japonnetje met eierschalen, een kort jurkje van zonnepitten en een topje met glanzende vogelveren. Hanan vertelde een verhaal bij de foto van de Derwish op zijn muurschildering. De kinderen van school Hîvî waren aanwezig via foto’s en video’s. En wij probeerden hen na te doen met vingerverven. Dat was dolle pret. We sloten af met corona-veilige Koerdische kringdans.

We kunnen steeds genieten van de vele foto’s op facebook.

 (30 – 35 gasten  opbrengst €35 verkoop zeep + €259,95 donaties)

Dankjewel allemaal!  

VERZET KENT VELE VORMEN

VREDESWEEK Dynamo 26 sept. 2020

Elf jongeren, waarvan enkelen online uit Ramalah en Spanje, bespraken samen hun kleine grensoverschrijdende projecten in Afghanistan, Libanon, Palestina, Afrika, Latijns Amerika.

Eindhoven~Kobanê had gezorgd voor traditionele versnaperingen en nam deel aan de discussie. ‘Wat is verzet, wat is weerstand en wat betekent het voor jou?’; was een vraag die steeds terug kwam met veel verschillende antwoorden. En het lijken misschien kleine projecten, maar zoveel jonge mensen, die naast studie en werk zo actief betrokken zijn bij het leven van anderen; dat is een grote inspiratiebron voor Eindhoven en daarbuiten.

(Deelnemers online ?  deelnemers ofline  ca.35  donaties €106,65)

VREDE VERBINDT VERSCHIL

AFSLUITING VREDESWEEK ,30 sept. GECANCELED,

Verschillende sprekers en artiesten zouden laten horen en zien hoe zij dat doen in Eindhoven.

Maar we voelden ons prettig met de toename van de corona-epidemie. In goed overleg met alle betrokkenen werd de bijeenkomst op het laatste moment afgelast.

We bewaren het programma voor betere tijden!

CORONA IS NOG NIET VOORBIJ EN DE OORLOG GAAT OOK DOOR

En toen werd het najaar en gingen de contacten voor zover mogelijk weer online. Wij hadden o.a. een afspraak met een journaliste uit Irak die graag haar kennis en ervaringen wilde delen in een webinar. Helaas hebben wij daar de middelen niet voor gevonden. Een paar vrijwiiligers wilden iets doen voor de kinderen van school Hîvî en ontwikkelden een plan voor een klein aantal afhaalmaaltijden met verhalen uit Kobanê. Maar de keuken in het centrum van de stad vond dit uiteidndelijk toch niet verantwoord. Dus ook dat ging (nog) niet door.

Sinds de invasie eind 2019 is de kaart van de militaire situatie in Syrië nog niet gewijzigd. Maar de Turkse staat is duidelijk over haar ambities; meer terrein in noord Syrië met daarbij controle over de internationale snelweg M4. Voor Kobanê is deze weg een belangrijke levensader. In november 2020 namen de aanvallen van Turkije en gelieerde milities bij Ain Issa en Tal Tamer weer toe. Onder het toeziend oog van Rusland wordt door Turkije Turkije de overeenkomst van okt 2019 geschonden. Bij Ain Issa waren de beschietingen zo hevig dat nog eens 7000 mensen hun huizen verlieten. En terwijl ik dit schrijf (maart 2021) zijn er nog steeds aanvallen, die mensenlevens kosten.

VERNIEUWDE CONTACTEN IN KOBANÊ 

Ondanks alle hindernissen heeft een van onze vrijwilligers vanuit huis met zijn kennis van verschillende talen en culturen en met veel geduld oude contacten in en rond Kobanê verbeterd en zelfs nieuwe relaties gevonden. Een onafhankelijk toezichthouder in Kobanê is intussen aan het werk als projectmanager. En een ervaren pedagoog bij de vrouwenraad ontwikkelt nieuwe plannen voor school Hîvî.  Dat is een goed begin voor ook weer nieuwe plannen in Eindhoven !

kort overzicht 2020 van activiteiten in en rond  Eindhoven

5 activiteiten i.s.m. andere organisaties waarvan 2 op ons initiatief. Directe contacten 210, opbrengst €657,30

Slechts 2 interne bijeenkomsten met enkele gasten konden doorgaan.

6 evenementen die al op de kalender stonden werden gecanceld.

Zeker 4 activiteiten stonden nog niet op de kalender, maar er waren al wel afspraken over het programma:

*Een bijeenkomst in Valkenswaard met de film ‘For Sama’ met een hapje en een goed gesprek.

*“Het verhaal van Alice uit Nuenen en Palwasha uit Afghanistan” over traumaverwerking in Nederland.

*Een bijeenkomst over de situatie in Irak met o.a. journalist Judit Neurink.

*En de enthousiaste koks in onze werkgroep zijn altijd bezig met plannen voor heerlijke maaltijden met een verhaal.

 

Omdat het in Eindhoven niet lukte kookte een Koerdische vriendin thuis in Valkenswaard een aantal keren traditionele maaltijden voor mensen die ze kende; totaal 16 personen en verdiende daarmee €160 voor het schoolontbijt in Kobanê.

Wat wel doorging was een collecte voor school Hîvî tijdens een kleine corona-veilige dienst van de Ontmoetingskerk in Valkenswaard op zondag 11 okt. helaas zonder onze aanwezigheid. (aantal bezoekers ca.30, opbrengst € 53,25 )

 

Ook een aantal vrienden hebben trouw aan Kobanê gedacht. Ongeveer elke maand kwam wel iemand langs om Koerdische suikerpotjes, handwerk-sjaals of echte olijfzeep te kopen of een donatie te geven. Zo’n 14 individuele bezoekjes brachten bijna €500 op !

 

Het totaal aantal directe contacten was dit jaar ca. 240. Dat is veel minder dan de ruim 1000 in het vorige jaar. Maar de kwaliteit van de gesprekken is niet in een cijfertje te vatten.

SOCIAL MEDIA

Website: Van maart t/m december 2020  totaal 369 bezoekers en 2015 pageviews 

 

Facebook

Aantal volgers is gegroeid van (in 2019) 315 naar 366 in 2020

Aantal bezoekers/pageviews (vorig jaar 1250) was dit jaar 1305.  Daaronder waren 1130 pagina-geëngageerde gebruikers. En 8095 mensen hebben informatie van onze pagina onder ogen gehad.

PUBLICITEIT

Vrijdag ochtend 31 januari, Guten Munne op RaraRadio

Hejar vertelde over de rijke Koerdische historie. Sozdar vertelde hoe vrouwen in het Midden-Oosten gemarginaliseerd waren en verkocht konden worden als handelswaar. Maar vandaag hebben vrouwen de achterlijkheid van zich af geworpen, dankzij de filosofie van Adulah Öcalan. Zelfbewuste vrouwen organiseren zich nu en verdedigen hun rechten en waardigheid. Daarna zong  Zosdar over haar land dat lijdt onder de oorlog en de invasie van Turkije. Tussendoor draaide  Munne heerlijke muziek, die niet gebonden is aan plaats of tijd.

En Sozdar kreeg  een paar weken later haar eigen muziekprogramma dat beluisterd wordt tot in het Midden-Oosten.

https://www.mixcloud.com/RARARADIO_EHV/guten-munne-rararadio-31-01-2020/

 

Artikel Kerkblad PKN Valkenswaard  najaar 2020

Artikel Vredesburo nieuwsbrief september 2020

 

Artikel in Valkenswaard24 oktober 2020 ( met 6490 volgers)

https://valkenswaard24.nl/home/artikel/68494/Valkenswaardse-Constance-maakt-zich-hard-voor-minderbedeelden-in-Syri

 

DANK VOOR STEUN EN BELANGSTELLING

Corona verhinderde niet alleen veel activiteiten en contacten, maar de epidemie trok ook ieders aandacht. Des te meer zijn we die vrienden dankbaar die bleven meeleven met de kinderen en hun verzorgers in Kobanê.

Een kleine verrassing waren de 8059 personen, die foto’s, verhalen en video’s van onze facebook op hun scherm bekeken hebben. Het lastig om hen te bedanken.

We zijn dankbaar voor alle organisaties en iedereen die bijdroeg aan de mooie evenementen in het begin van het jaar bij het Parktheater. Heel bijzonder is de hartelijke en opbouwende samenwerking met Omslag; altijd bereid om te helpen en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Toen ik deels door persoonlijke omstandigheden gebonden was aan mijn woonplaats Valkenswaard bleken ook hier bijzondere dingen te gebeuren. De Ontmoetingskerk bleef trouw aan school Hîvî , ondanks de lopende verbouwing en de zorgen voor de eigen kerkenleden. Een vriendin bereidde maaltijden voor haar kennissen en verdiende daarmee geld voor school Hîvî. Andere vrienden, die zomaar langskwamen, vroegen hoe het ging in Kobanê, kochten iets uit onze voorraad en doneerden geld.

En dan; de mensen met wie we afspraken maakten, die niet door konden gaan. We hebben een aantal teleurstellingen moeten verwerken. Ik verheug op voortzetting van de samenwerking.

Hîvî kinderen met hun fruithapje, maart 2020

financieel jaarverslag 2020

Werkgroep Begin en  Eind Saldo :

 

Januari 2020 saldo                                              € 9277,42

 

Werkgroep Inkomsten                                      € 3629,55

 

*Onkosten bank, website e.d.                        €   266,74

 

Overgemaakt naar Kobanê                            € 3000

 

Jaarwisseling 20/21 Eindsaldo                    € 9640,23

 

Werkgroep inkomsten categorieën :

 

Donaties bij activiteiten in collectebus  €  190,70

Donaties thuis                                                       €  852

Donaties direct op bank                                  €1528,25

 

Donaties totaal :                                                   € 2570,95

 

Verkoop kleine artikelen bij activiteiten € 140

Verkoop kleine artikelen thuis                      € 412

 

Verkoop totaal  :                                                     € 552

 

Maaltijden en hapjes bij evenementen    € 366,60

Maaltijden voor vrienden thuis                    € 140

 

Maaltijden en hapjes totaal                            € 506,60

 

Werkgroep Inkomsten totaal                        € 3629,55

 

 

Financieel overzicht voor school Hîvî in Kobanê  :                     

Saldo 1 januari 2020 in kluis bij vertrouwenspersoon 

4750 = ca $5343,75                                                                                             

 

Uitgaven  :

10 maanden schoolontbijt                  € 4054,53   

(€2950 + $1243) = ca. $4561,75

 

in mei Schoolgebouw

huur en onderhoud                               € 1400  (= ca. $1575)

 

in juni Schoolbus

onderhoud + nieuwe banden       ca  € 177,20 = $200

 

in juli nieuwe dieselgenerator     ca. €239,22 =  $270

voor elektriciteitsopwekking

 

in juni en juli  transport en wisselkosten 

ca.€ 32,11= ca. $ 36,25

    

Uitgaven totaal :

ca. €5903,06= ca. $6643

 

 

Inkomsten  :

in augustus voorgeschoten door vertrouwenspersoon in Kobane    ca. € 88,19  = ca. $ 99,25

in december schenking bij geldoverdracht                                                       ca. €110,01  =   $125

December geldoverdracht  uit Eindhoven     (( $ 3500 ))                                  €3000       =   $3375    

Inkomsten totaal (in euro)                                                                                                  €3198,20  = $3599,25                                                                 

 

(Berekend saldo: beginsaldo plus inkomsten minus uitgaven €2045,14 )  

Saldo 1 januari 2021                                                                                                       ca.€2043,78   = $ 2300

 

Koers 30 juni 2020

$ 1 = € 0,8886

€ 1 = $ 1,125