onze informele organisatie organiseert activiteiten die niet formeel zijn gepland of zijn voorzien, maar die spontaan naar boven komen vanuit behoeften van mensen.

Mensen die hun hoofd en hart meebrengen en niet alleen hun handen.

onze missie

dat wat wij en anderen in de samenleving zouden missen als onze werkgroep niet meer bestaat.

onze doelstelling

geef geld zodat deze kinderen naar school kunnen en vertel ons verhaal, opdat wij niet vergeten worden.

onze aanpak

Iedere 3e zaterdag van elke maand wordt door onze koks een vegetarische maaltijd bereid voor liefhebbers. Ook sluiten wij graag aan bij activiteiten door derden georganiseerd die het goede doel in het vaandel hebben om mensen geïnteresseerd te maken in onze doelstelling.

volledig transparant

transparantie is onze prioriteit.

onze supporters moeten altijd weten waar het geld naar toe gaat en hoe het werk voor mensen in nood verloopt.

organisatie Eindhoven kobane heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van de gelden.

het bestuur bestaat uit een voorzitter en een penningmeester.

 

onder verantwoordelijkheid van de organisatie worden de volgende activiteiten verricht:

-opzetten en begeleiden van activiteiten.

-selecteren van bestemmingsdoeleinden voor donaties mede door de leden.

 

volg ons