in memoriam kleine Aqil

 

ALS EEN KIND STERFT KRIJGEN ALLE DROMEN EEN ANDER GEWICHT
In memoriam kleine Aqil van school Hîvî. December 2023.
Maandag 11 december kregen wij uit Kobanê het droevige bericht, dat kleine Aqil overleden is.
Wij leerden Aqil kennen omstreeks 2018 en vooral door dit verslag van Renée in der Maur:
“Aqîl is 10 jaar oud maar zijn botten willen niet recht groeien en daarom is hij erg klein van stuk. Heeft hij x-benen waarop hij
zeer moeizaam en onstabiel loopt. Eigenlijk wil hij niet op de foto. Maar verlegen is hij niet. Hij komt graag op je af om
honderduit te vertellen. Dit was wel anders toen hij twee jaar geleden op de Hivi School begon. Bang om omvergelopen of -
geduwd te worden door andere kinderen bleef hij bijna elke dag binnenshuis. Naar een gewone school gaan met trappen en
drukke klassen en ravotten zat er niet in voor Aqîl. Pas toen hij en zijn moeder bij de therapie van de Tirej Stichting hoorde over
de Hivi School is hij eerst voorzichtig komen kijken.
Nu gaat hij met veel plezier naar school en is hij een van de beste leerlingen van de klas. Hij is een echte kletskous en zijn droom
is dan ook niet alleen om te groter te groeien, maar ook om dan een telefoonwinkel te openen in de stad.”
Korte tijd later; in 2019 zien we Aqil op een video dansen bij een groot festival. Hij staat vooraan op het podium en de hele stad
applaudisseert. Daarna zien we hem steeds vaker op foto’s en video’s. En we horen dat hij altijd klaar staat om andere kinderen
te helpen.
In de zomer 2022 reist een goede vriend van hier naar Kobanê en bezoekt school Hîvî. Hij schrikt van de armoede en van zoveel
kinderen met handicaps. En hij vertelt ons over Aqil: “Aqil heeft continu pijn. Hij danst niet meer. Met krukken kan hij zich nog
een beetje voortbewegen. Hij wil weer zonder krukken kunnen lopen.” Bij het verhaal zijn foto’s van de kleine jongen met het
gezicht van een oude man.
Najaar 2022 hebben we een aantal telefoongesprekken met de schooldirectrice en met de ouders van Aqil.
De vader is met Aqil bij een specialist geweest. Na twee grote operaties zou de jongen weer kunnen lopen en lachen en
doorleren voor zijn telefoonwinkel. Die operaties kosten een paar duizend euro. De ouders van Aqil zijn arm.
De werkgroep start een campagne om voor Aqil’s toekomst geld in te zamelen. De bijdragen van trouwe donateurs en onze
reserve voor onvoorziene uitgaven zijn samen genoeg!
Voorjaar 2023 reist Aqil met zijn vader 2 keer heen en weer naar een modern ziekenhuis Damascus .
Als hij hersteld is van de operaties, komt de fysiotherapeute bij hem thuis om met hem te oefenen. Het valt niet mee om
‘gewoon’ te leren lopen, als je nog nooit gewoon goed hebt kunnen lopen. De pijn in zijn benen wordt minder en verdwijnt. Aqil
doet zijn best en gaat langzaam vooruit!
Maar in december wordt Aqil ziek. Hij wordt met geelzucht opgenomen in het ziekenhuis in Kobanê en sterft daar op 10
december.
Wij zijn verdrietig. We danken iedereen, die heeft bijgedragen aan de operaties, die zo belangrijk waren voor dit kind.
We hadden zo graag rechtsreeks met Aqil willen bellen, de dag dat hij zijn telefoonwinkel in Kobanê zou openen.
Vanuit Eindhoven proberen we mee te leven met zijn moeder, zijn vader en zijn zusje ……
We denken aan de leerkrachten, artsen en fysiotherapeuten die voor Aqil gezorgd hebben, als voor hun eigen kind.
We denken ook aan de Hîvî kinderen, die hun vriendje moeten missen: Aqil die altijd probeerde om iedereen te helpen.
En we blijven ons best doen om al deze mensen te steunen.