2021-12 september, verslag

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM ?  VOOR VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD

 

12 sept. 2021: indrukwekkende vredesdag bij Omslag

 

EINDHOVEN, 13 september 2021 - Zo'n veertig mensen beleefden een informatieve en indrukwekkende dag tijdens de bijeenkomst 'Voor vrede in Eindhoven en de wereld' in de zonovergoten tuin van Omslag. Van 14:00 tot 19:15 was er een gevarieerd programma met presentaties en een informatiemarkt. De dag werd besloten met een gezamenlijke maaltijd.

 

De dag werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van Vredesburo Eindhoven, werkgroep EIndhoven-Kobanê, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen.

 

De bijeenkomst was vooral bedoeld als uitwisseling en kruisbestuiving tussen mensen die in Eindhoven actief zijn voor de vrede. Die doelstelling kwam goed tot zijn recht. Er waren levendige gesprekken en nieuwe ontmoetingen. De geplande tijd werd ruim overschreden. Improviserenderwijs leidden Constance van Dorp en Marta Resink de overvolle dag in goede banen.

 

De prachtige tuin van Omslag baadde de hele dag in de zon en vormde een decor voor deze boeiende dag. Vanwege de Covid-richtlijnen konden er maximaal 40 mensen deelnemen. En die kwamen! De tuin was gevuld met een gezelschap van actieve en betrokken mensen. Zij luisterden naar indrukwekkende verhalen van verschillende sprekers en gingen daarover met elkaar in gesprek. De hele dag zijn er filmopnames gemaakt die verslag doen van de inhoudelijke gesprekken. Zodra deze beschikbaar zijn, verschijnen die ook op deze website. Een uitgebreid fotoverslag staat op facebook.com/omslag en facebook.com/eindhovenfriends4syria (zie 13 september)

Focus op Afghanistan

Om de belangwekkende inhoud van deze bijeenkomst vast te houden en door te geven, volgt hier een opsomming met verwijzingen naar relevante websites. Er waren indrukwekkende presentaties door:

 

Palwasha Banai. Zij vertelde een aangrijpend verhaal over haar leven in Afghanistan en haar vlucht in 2002 via Pakistan naar Nederland. Over haar traumatische ervaringen, en hoe ze die langzaam te boven kwam, schreef ze in 2019 het boek Demonen overwonnen: www.demonenoverwonnen.nl  .

Fred Heering, psycholoog en een van de mensen die Palwasha begeleidde in haar proces. Hij vertelde over de totstandkoming het boek.

 

Wouter van Empelen, verbonden aan Artsen zonder Grenzen, ging mede vanuit zijn persoonlijke ervaringen in op de situatie in Afghanistan en het (en zijn) werk voor AzG ( www.artsenzondergrenzen.nl  ).

Focus op Eindhoven

Na een korte pauze werden de stoelen in een grote kring geplaatst. Vervolgens waren er twee interactieve presentaties over de zoektocht van jongeren naar zingeving, de rol van het onderwijs en armoede in Eindhoven.

Joost Vriens (docent MBO): vertelde over de leefsituatie en (sociale) behoeften van jongeren. Hafid Bouteibi (docent en lokaal politicus) sloot daarop aan.

Ook deze presentaties leidden tot een levendige uitwisseling. Deze kan worden voorgezet op 23 september tijdens het Eindhovens Vredesdebat in het stadhuis.

 

Tijdens een korte pauze showde Viola van Alphen een jurk gemaakt van sinaasappelschillen (ontwerp: Agnes van Dijk) als voorbeeld van creatief hergebruik. Ook vertelde zij over het Eindhovens initiatief en intussen de grootste expositie tijdens de Dutch Design Week: https://2021.manifestations.nl/en/

Korte presentaties

Omdat de tijd inmiddels begon te dringen, was er nog maar weinig tijd voor de presentaties van andere (vredes)initiatieven in Eindhoven.

 

Firouzeh Hamidian Rad - over de Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen: www.samenvoorgezondheidvanvrouwen.nl 

Esra Altmis van Stichting Ik Wil - over het voeren van ongemakkelijke gesprekken: www.stichtingikwil.nl

Sjaak Huizer - over de Huiskamer voor vluchtelingen: www.huiskamervoorvluchtelingen.nl

Constance van Dorp - over de werkgroep Eindhoven-Kobanê: www.werkgroepeindhovenkobane.nl

Marta Resink - over het werk van Omslag werkplaats voor duurzame ontwikkeling: www.omslag.nl

Hanan Saydo (gevlucht uit Syrië) las zijn verhaal over een zoektocht naar vrijheid: 'De gerst-oogster'. Hij maakte er ook een schilderij bij

Kees Minderhoud over 'Geef wapens geen stem' en structureel inclusief samenleven: www.vredesburo.nl

 

Gezamenlijke maaltijd

Terwijl het inhoudelijke programma zich buiten afspeelde, werd in de keuken van Omslag een overheerlijke maaltijd bereid door Tonie en Hanan. Deze werd om 19:15 opgediend in de vorm van een lopend buffet. Ud-speler Orwa Madaniah verzorgde een aangename muzikale omlijsting. (Tonie en Hanan bereiden ook eens per maand de vegetarische afhaalmaaltijden t.b.v. school Hîvî in  Kobanê. Meer daarover: www.omslag.nl en www.werkgroepeindhovenkobane.nl

Actief voor vrede in Eindhoven

De bijeenkomst bij Omslag vond plaats in de aanloop naar de landelijke Vredesweek (18 t/m 26 september) met als thema 'Inclusief samenleven: wat doe jij in vredesnaam?'' In september zijn als elk jaar  in Eindhoven meer bijeenkomsten in het kader van de Vredesweek, velen zullen elkaar daar opnieuw ontmoeten. Kijk hier voor een overzicht: www.vredesburo.nl

Overzicht van activiteiten in de Vredesweek (landelijk): www.vredesweek.nl 

Vrededsacties en -activiteiten in het hele land: www.aktieagenda.nl

 

Deelnemers informatiemarkt

Na afloop werden nog druk adressen en andere informatie uitgewisseld en werd bij de kraampjes allerlei nuttige en relevante informatie verzameld. Veel mensen kochten ook het boek 'Demonen overwonnen' van Palwasha, waarvan de opbrengst op deze dag naar projecten van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan gaat.

 

Met dank aan velen die deze dag mede mogelijk maakten. Speciale dank aan Paul Dickof voor de beeld- en geluidstechniek, en Coen Boot voor de filmopnames.

 

Eindhoven, 13 september 2021. Verslag en foto's: Marta Resink (Omslag)

2021-12 september, uitnodiging

VOOR

VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD

 

ZONDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER 13:45 – 20:00

BIJ OMSLAG, HOOGSTRAAT 301a

Aanmelden verplicht, tot 11 sept. info@eindhovenkobane.nl  

Aan het begin van de Vredesmaand willen we elkaar ontmoeten en samen in gesprek: is er vrede in Eindhoven, wanneer is er vrede in de wereld en

wat doe jij in vredesnaam voor een inclusieve samenleving ?

Meer dan genoeg thema’s die roepen om aandacht en actie.

-Een groeiende kloof tussen arm en rijk.

-De waanzinnige wapenwedloop.

-Oorlog en geweld in Jemen, Syrië, Afghanistan, Somalië, Mali, etc. waar het onvoorstelbare doodnormaal is.

-Miljoenen vluchtelingen die nergens heen kunnen.

-Een klimaatcatastrofe van ongekende omvang.

-Machteloze en/of autoritaire overheden die vooral lijken samen te werken met grote bedrijven en corrupte regimes.

-Visies op politiek en samenleving die steeds verder uiteen lopen.

-Wantrouwen in overheid, wetenschap, pers.

-Toenemende individualisering; ieder voor zich.

-Maar gelukkig ook veel actieve mensen die met hart en ziel samenwerken aan een leefbare wereld voor iedereen!

Inclusieve veiligheid is veiligheid voor iedereen .

We zullen nooit zeker zijn over onze lokale vrede en veiligheid, zolang anderen nog lijden onder honger, onderdrukking en geweld.

We belichten een actueel conflictgebied; Afghanistan en kijken ook naar conflicten en problemen in onze eigen omgeving. Misschien ontdekken we overeenkomsten en verbanden.

Actieve groepen krijgen gelegenheid om informatiemateriaal e.d. te presenteren.

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd, waarin we dromen en plannen kunnen delen.

Vanaf 13:00 zijn mensen welkom die informatiemateriaal willen neerleggen

 

                                                                         PROGRAMMA ONDERDELEN                                                                              

 

13:45 - 13:55 ontvangst

13:55 WELKOM

 

14:00 – 15:30

Palwasha Banai, Over AFGHANISTAN, TALIBAN, VLUCHTEN, NEDERLAND,

Fred Heering, over het ontstaan van het boek ‘DEMONEN OVERWONNEN’

en Wouter van Empelen:  ARTSEN ZONDER GRENZEN 40 JAAR IN AFGHANISTAN

 

15:30 – 16:00

Koffie, thee en koek

Informatiemarkt, boekverkoop, open microfoon; ‘wat doe jij in vredesnaam?‘

 

16:00-17:30

Joost Vriens: ZOEKLICHT OP DE LEEFSITUATIE VAN JONGEREN

Hafid Bouteibi: ZOEKTOCHT NAAR DE BEHOEFTEN VAN JONGEREN

 

17:30 het verhaal van Hanan over zijn ZOEKTOCHT NAAR VRIJHEID

 

17:40 - 18:30

Koffie, thee en koek

Informatiemarkt, boekverkoop, open microfoon; ‘wat doe jij in vredesnaam?‘

18:25 Kees Minderhoud over Geef Wapens Geen Stem en een politiek debat “inclusief samenleven” 23 sept”

 

ca.18:30 – 19:15

BIOLOGISCHE VREDESMAALTIJD MET GERECHTEN UIT HET MIDDEN-OOSTEN

Wie dat wil kan denken en praten en evt. opschrijven; Wat is vrede? Wat wil ik ter sprake brengen in gesprek met politici?

ca.19:00 ORWA MADANIAH UD-MUZIEK

 

ca.19:20 – 19:40

 met Rob en Kees: over ‘wat is vrede?’, een maatschappelijk politiek debat 23 sept

STRUKTUREEL INCLUSIEF SAMENLEVEN 

 

19:45 AFSLUITING en ORWA MADANIAH UD-MUZIEK

 

ca.20:00 NAAR HUIS

 

Palwasha’s boek  ‘Demonen overwonnen’ wordt verkocht ten bate van de projecten van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd naar draagkracht. De opbrengst is bestemd voor het schoolontbijt van gehandicapte kinderen in Kobanê, Syrië.

Meer informatie:  www.werkgroepeindhovenkobane.nl

HOOGSTRAATGEMEENSCHAP

ruimte om te zijn