2021-12 september, uitnodiging

VOOR

VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD

 

ZONDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER 13:45 – 20:00

BIJ OMSLAG, HOOGSTRAAT 301a

Aanmelden verplicht, tot 11 sept. info@eindhovenkobane.nl  

Aan het begin van de Vredesmaand willen we elkaar ontmoeten en samen in gesprek: is er vrede in Eindhoven, wanneer is er vrede in de wereld en

wat doe jij in vredesnaam voor een inclusieve samenleving ?

Meer dan genoeg thema’s die roepen om aandacht en actie.

-Een groeiende kloof tussen arm en rijk.

-De waanzinnige wapenwedloop.

-Oorlog en geweld in Jemen, Syrië, Afghanistan, Somalië, Mali, etc. waar het onvoorstelbare doodnormaal is.

-Miljoenen vluchtelingen die nergens heen kunnen.

-Een klimaatcatastrofe van ongekende omvang.

-Machteloze en/of autoritaire overheden die vooral lijken samen te werken met grote bedrijven en corrupte regimes.

-Visies op politiek en samenleving die steeds verder uiteen lopen.

-Wantrouwen in overheid, wetenschap, pers.

-Toenemende individualisering; ieder voor zich.

-Maar gelukkig ook veel actieve mensen die met hart en ziel samenwerken aan een leefbare wereld voor iedereen!

Inclusieve veiligheid is veiligheid voor iedereen .

We zullen nooit zeker zijn over onze lokale vrede en veiligheid, zolang anderen nog lijden onder honger, onderdrukking en geweld.

We belichten een actueel conflictgebied; Afghanistan en kijken ook naar conflicten en problemen in onze eigen omgeving. Misschien ontdekken we overeenkomsten en verbanden.

Actieve groepen krijgen gelegenheid om informatiemateriaal e.d. te presenteren.

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd, waarin we dromen en plannen kunnen delen.

Vanaf 13:00 zijn mensen welkom die informatiemateriaal willen neerleggen

 

                                                                         PROGRAMMA ONDERDELEN                                                                              

 

13:45 - 13:55 ontvangst

13:55 WELKOM

 

14:00 – 15:30

Palwasha Banai, Over AFGHANISTAN, TALIBAN, VLUCHTEN, NEDERLAND,

Fred Heering, over het ontstaan van het boek ‘DEMONEN OVERWONNEN’

en Wouter van Empelen:  ARTSEN ZONDER GRENZEN 40 JAAR IN AFGHANISTAN

 

15:30 – 16:00

Koffie, thee en koek

Informatiemarkt, boekverkoop, open microfoon; ‘wat doe jij in vredesnaam?‘

 

16:00-17:30

Joost Vriens: ZOEKLICHT OP DE LEEFSITUATIE VAN JONGEREN

Hafid Bouteibi: ZOEKTOCHT NAAR DE BEHOEFTEN VAN JONGEREN

 

17:30 het verhaal van Hanan over zijn ZOEKTOCHT NAAR VRIJHEID

 

17:40 - 18:30

Koffie, thee en koek

Informatiemarkt, boekverkoop, open microfoon; ‘wat doe jij in vredesnaam?‘

18:25 Kees Minderhoud over Geef Wapens Geen Stem en een politiek debat “inclusief samenleven” 23 sept”

 

ca.18:30 – 19:15

BIOLOGISCHE VREDESMAALTIJD MET GERECHTEN UIT HET MIDDEN-OOSTEN

Wie dat wil kan denken en praten en evt. opschrijven; Wat is vrede? Wat wil ik ter sprake brengen in gesprek met politici?

ca.19:00 ORWA MADANIAH UD-MUZIEK

 

ca.19:20 – 19:40

 met Rob en Kees: over ‘wat is vrede?’, een maatschappelijk politiek debat 23 sept

STRUKTUREEL INCLUSIEF SAMENLEVEN 

 

19:45 AFSLUITING en ORWA MADANIAH UD-MUZIEK

 

ca.20:00 NAAR HUIS

 

Palwasha’s boek  ‘Demonen overwonnen’ wordt verkocht ten bate van de projecten van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd naar draagkracht. De opbrengst is bestemd voor het schoolontbijt van gehandicapte kinderen in Kobanê, Syrië.

Meer informatie:  www.werkgroepeindhovenkobane.nl

HOOGSTRAATGEMEENSCHAP

ruimte om te zijn